Aktuelt

Har du aktuelle indlæg, som du ønsker at publicere - så mail disse til Webmaster, også gerne med et billede. Webmaster forbeholder sig ret til at tilrette indlæggene redaktionelt, således at de præsenteres i høflig omgangstone og ikke anstødeligt sprogbrug..

Link til ny hjemmeside

30-10-2011

 

Fremover vil denne hjemmeside ikke blve vedligholdt. Fortsæt i stedet til den nye hjemmeside:

Herlev Tennisklubs nye hjemmeside

Ny hjemmeside

Den gamle Web-master takker af ...

30-10-2011

Efter 8 år som, Webmaster, hvor denne hejmmeside blev designet og vedligeholdt, takker Webmaster af og overlader ansvaret for herlevtennis.dk til nye kræfter.

Postkassen til Webmaster vil fremover blive tømt at Anni B Møller (vores formand), der vil arbejde sammen med Jørgen Kristensen.

Jeg takker de mange læsere og bidragsydere fir indklæg, ros og ris gennem årene..

Den gamle Webmaster,

Niels Badstue

Tidligere nyheder og aktiviteter>>